Orders

77dd0b42-ae4c-4ca1-a480-2655a4aaaeea_1

77dd0b42-ae4c-4ca1-a480-2655a4aaaeea_0

f96f9293-3948-4aef-9db3-ca11d33fe6e1_0

952f47a2-4d2e-43d1-bed2-d5266b25b7fc_0

30dd7605-b14c-4154-be8a-9a4aa7a771fa_0

b3fee00c-a5d9-4c30-b1b7-5cde38c21119_0

e1508a5c-eec7-4ce6-890d-01610e6cb0e7_5

e1508a5c-eec7-4ce6-890d-01610e6cb0e7_4

e1508a5c-eec7-4ce6-890d-01610e6cb0e7_2

e1508a5c-eec7-4ce6-890d-01610e6cb0e7_0

e1508a5c-eec7-4ce6-890d-01610e6cb0e7_3

e1508a5c-eec7-4ce6-890d-01610e6cb0e7_1

060cebcf-5065-4639-abc6-7b08e4db7ab4_0

cb92d14a-3d27-42da-b290-6221a49193d8_1

cb92d14a-3d27-42da-b290-6221a49193d8_0

6224dd1f-bd0c-4512-b86c-044b978ca789_0

1e2d4317-2262-4819-8429-9cb9f2bb1da6_1

1e2d4317-2262-4819-8429-9cb9f2bb1da6_0

164525cf-ee96-498b-b385-ad528c04cc54_3

164525cf-ee96-498b-b385-ad528c04cc54_2

164525cf-ee96-498b-b385-ad528c04cc54_1

164525cf-ee96-498b-b385-ad528c04cc54_0

fb649f58-e485-4521-887c-09589a354f41_0

415c1d3f-3c8e-4deb-a9bd-cae628838f4c_0

4bd0f438-c09d-4165-b5f2-4097641bbea0_1

4bd0f438-c09d-4165-b5f2-4097641bbea0_2

4bd0f438-c09d-4165-b5f2-4097641bbea0_0

f7a6c094-8234-4cef-8ca3-886163f84c49_1

f7a6c094-8234-4cef-8ca3-886163f84c49_0

489219fc-37d1-449c-9867-f1501df4598e_1

489219fc-37d1-449c-9867-f1501df4598e_2

489219fc-37d1-449c-9867-f1501df4598e_0

c8aab65d-973f-426d-a9b9-be9dbd58f37f_0

dbee36e3-a12d-4e57-bb19-d6610ffdd440_0

42e8c24e-245d-40b2-8f49-7063c3116c3c_1

42e8c24e-245d-40b2-8f49-7063c3116c3c_2

42e8c24e-245d-40b2-8f49-7063c3116c3c_0

0136b357-611b-4aa6-a3c6-239a018c9c50_0

0136b357-611b-4aa6-a3c6-239a018c9c50_1

863dfeb6-6703-4094-914c-57c58e244db2_0

4dcbed2e-d525-4ae8-b0a6-66644570e077_0

913faf38-8ac6-4a64-905c-f9690bf47d20_0

d817528d-75e4-4de3-9450-799095e17dae_0

7ecc25f3-8c08-4306-a56a-2770803946aa_0

2bedff9b-a96e-4236-9ab7-ef45d3ab5a51_2

2bedff9b-a96e-4236-9ab7-ef45d3ab5a51_1

2bedff9b-a96e-4236-9ab7-ef45d3ab5a51_0

24b7f60c-6371-4613-83da-935f1be73081_0

751b0390-4c2c-4070-8f78-d9398cf07617_1

751b0390-4c2c-4070-8f78-d9398cf07617_2

751b0390-4c2c-4070-8f78-d9398cf07617_3

751b0390-4c2c-4070-8f78-d9398cf07617_0

751b0390-4c2c-4070-8f78-d9398cf07617_4

9c06bf6e-8e4a-4c11-ad2a-c87c0f9b71ad_0

04ef320f-a681-4f64-aabd-9d8c97d4ee0b_0

c4594e01-e076-43fe-8d16-f9f539af6092_0

a20f7301-ce3c-4c89-9498-2dd4808e26b7_0

a20f7301-ce3c-4c89-9498-2dd4808e26b7_1

76d4eef8-35fa-4e01-8e59-798c58dee329_0

2c0602d5-d120-4319-965c-6afcb10900fe_2

2c0602d5-d120-4319-965c-6afcb10900fe_1

2c0602d5-d120-4319-965c-6afcb10900fe_0

aee0fee1-ccb7-4b15-ae94-e1d311925687_0

fd36cd32-a74a-475e-9cf8-6b722d639047_0

cf742c56-6da4-4bbe-bac8-351698ebb34d_0

81ad58d1-975d-4172-9693-7522bdda90ab_0

81ad58d1-975d-4172-9693-7522bdda90ab_1

b9e40ad6-dc47-4892-9f42-2cdee96bb2c7_0

eadc9cc6-33fc-465b-bb89-7532e57eaf72_1

eadc9cc6-33fc-465b-bb89-7532e57eaf72_0

33dd2535-a584-4879-b0db-2e830e153605_0

e25d07c6-5a1f-4036-9ccd-f4f9fd477049_0

83a92119-d746-47ed-ae22-5b4467b261b9_1

83a92119-d746-47ed-ae22-5b4467b261b9_0

6105a92a-bc1a-42cc-85b7-fe7cf833b1a2_1

6105a92a-bc1a-42cc-85b7-fe7cf833b1a2_0

b0e91c39-395c-489f-bf8d-8703ad4da2ce_5

b0e91c39-395c-489f-bf8d-8703ad4da2ce_6

b0e91c39-395c-489f-bf8d-8703ad4da2ce_7

b0e91c39-395c-489f-bf8d-8703ad4da2ce_2

b0e91c39-395c-489f-bf8d-8703ad4da2ce_4

b0e91c39-395c-489f-bf8d-8703ad4da2ce_3

b0e91c39-395c-489f-bf8d-8703ad4da2ce_1

b0e91c39-395c-489f-bf8d-8703ad4da2ce_0

b0e91c39-395c-489f-bf8d-8703ad4da2ce_8

fed17ac9-0e54-44af-aefd-286206dcea63_0

485f108b-f721-41cb-b749-8a976002a057_0

341156bb-6e0f-47d1-9ab0-1cd919d12b33_0

341156bb-6e0f-47d1-9ab0-1cd919d12b33_1

c69b39a7-413b-4afd-9f0a-f7d1632d715c_3

c69b39a7-413b-4afd-9f0a-f7d1632d715c_1

c69b39a7-413b-4afd-9f0a-f7d1632d715c_2

c69b39a7-413b-4afd-9f0a-f7d1632d715c_0

87d5e9a7-e4c2-46d5-ac4e-4873040e3213_0

87d5e9a7-e4c2-46d5-ac4e-4873040e3213_3

87d5e9a7-e4c2-46d5-ac4e-4873040e3213_2

87d5e9a7-e4c2-46d5-ac4e-4873040e3213_1

9fc271c6-f455-4016-86c9-dcb72698fb3a_1

9fc271c6-f455-4016-86c9-dcb72698fb3a_0

87846715-d35d-4238-9aa6-ac24839258f9_0

aaa324fc-661a-40f5-8e56-2e6b9624d537_0

aaa324fc-661a-40f5-8e56-2e6b9624d537_1

5152649b-ba61-41e2-b269-12851471b2c5_3

5152649b-ba61-41e2-b269-12851471b2c5_4

5152649b-ba61-41e2-b269-12851471b2c5_5

5152649b-ba61-41e2-b269-12851471b2c5_2

5152649b-ba61-41e2-b269-12851471b2c5_0

5152649b-ba61-41e2-b269-12851471b2c5_1

435a70ac-f6f2-4620-8a94-43e4b0864273_3

435a70ac-f6f2-4620-8a94-43e4b0864273_2

435a70ac-f6f2-4620-8a94-43e4b0864273_1

435a70ac-f6f2-4620-8a94-43e4b0864273_0

628fd3a5-93d8-4fe4-8171-5acdb886ab93_0

3ce5690e-b0b3-4cdf-93c8-a76ba48daf0c_1

3ce5690e-b0b3-4cdf-93c8-a76ba48daf0c_0

a1357a90-a3cd-4f7e-bd26-3f1dce7c93e6_5

a1357a90-a3cd-4f7e-bd26-3f1dce7c93e6_2

a1357a90-a3cd-4f7e-bd26-3f1dce7c93e6_4

a1357a90-a3cd-4f7e-bd26-3f1dce7c93e6_0

a1357a90-a3cd-4f7e-bd26-3f1dce7c93e6_1

a1357a90-a3cd-4f7e-bd26-3f1dce7c93e6_3

f12fa443-2a63-4294-9e3e-e6e777b44445_0

7728a287-fab0-4757-922e-b5f6f20fb146_1

7728a287-fab0-4757-922e-b5f6f20fb146_0

1679d330-8b19-4faf-977e-4d8e2769ff21_0

d92e20dc-b09d-428b-8d98-0103be678046_0

d92e20dc-b09d-428b-8d98-0103be678046_1

d92e20dc-b09d-428b-8d98-0103be678046_2

076be986-86b4-41f1-bc58-6ab4fd1c2f8d_0

6e6d4564-d45f-472f-a65e-75367e5f3c63_7

6e6d4564-d45f-472f-a65e-75367e5f3c63_4

6e6d4564-d45f-472f-a65e-75367e5f3c63_8

6e6d4564-d45f-472f-a65e-75367e5f3c63_3

6e6d4564-d45f-472f-a65e-75367e5f3c63_6

6e6d4564-d45f-472f-a65e-75367e5f3c63_5

6e6d4564-d45f-472f-a65e-75367e5f3c63_1

6e6d4564-d45f-472f-a65e-75367e5f3c63_2

6e6d4564-d45f-472f-a65e-75367e5f3c63_0

5acd2a3e-79b3-4ffb-be7b-5338f99d5924_2

5acd2a3e-79b3-4ffb-be7b-5338f99d5924_0

5acd2a3e-79b3-4ffb-be7b-5338f99d5924_1

6d938051-29d2-4436-a194-a722f1a43a7f_1

6d938051-29d2-4436-a194-a722f1a43a7f_0

626f0cc4-2884-4eb8-a1dd-8daae5550aab_0

626f0cc4-2884-4eb8-a1dd-8daae5550aab_1

8c15e2fb-c576-4118-b1d0-9a65cca0d406_2

8c15e2fb-c576-4118-b1d0-9a65cca0d406_1

8c15e2fb-c576-4118-b1d0-9a65cca0d406_0

0aa33229-278f-4eea-a536-f5ba1642be82_0

0aa33229-278f-4eea-a536-f5ba1642be82_4

0aa33229-278f-4eea-a536-f5ba1642be82_1

0aa33229-278f-4eea-a536-f5ba1642be82_2

0aa33229-278f-4eea-a536-f5ba1642be82_3

8c7758cf-e8b3-41a7-9af1-f91c9c40619a_4

8c7758cf-e8b3-41a7-9af1-f91c9c40619a_3

8c7758cf-e8b3-41a7-9af1-f91c9c40619a_0

8c7758cf-e8b3-41a7-9af1-f91c9c40619a_5

8c7758cf-e8b3-41a7-9af1-f91c9c40619a_1

8c7758cf-e8b3-41a7-9af1-f91c9c40619a_2

0bbd9b42-8249-41da-9606-d96ca3633f0d_2

0bbd9b42-8249-41da-9606-d96ca3633f0d_1

0bbd9b42-8249-41da-9606-d96ca3633f0d_0

e64e87e4-08db-43fa-ac30-22deca43405a_1

e64e87e4-08db-43fa-ac30-22deca43405a_0

e6118113-cde9-408e-84c3-b7a8bd017a01_3

e6118113-cde9-408e-84c3-b7a8bd017a01_2

e6118113-cde9-408e-84c3-b7a8bd017a01_1

e6118113-cde9-408e-84c3-b7a8bd017a01_4

e6118113-cde9-408e-84c3-b7a8bd017a01_0

c6c4868f-1b04-403e-8a6d-08864be52568_0

e24621c6-8a91-4beb-973c-4c4420e9cd11_3

e24621c6-8a91-4beb-973c-4c4420e9cd11_1

e24621c6-8a91-4beb-973c-4c4420e9cd11_4

e24621c6-8a91-4beb-973c-4c4420e9cd11_2

e24621c6-8a91-4beb-973c-4c4420e9cd11_5

e24621c6-8a91-4beb-973c-4c4420e9cd11_0

e3e0ee11-8248-40ec-af85-00b027033457_0

e3e0ee11-8248-40ec-af85-00b027033457_2

e3e0ee11-8248-40ec-af85-00b027033457_1

ef9c0913-4f61-4181-b3fa-aadd60b74c62_0

ef9c0913-4f61-4181-b3fa-aadd60b74c62_2

ef9c0913-4f61-4181-b3fa-aadd60b74c62_3

ef9c0913-4f61-4181-b3fa-aadd60b74c62_1

ef9c0913-4f61-4181-b3fa-aadd60b74c62_4

b0065e58-ad21-4c7a-b5e2-58f50633eb37_0

b0065e58-ad21-4c7a-b5e2-58f50633eb37_2

b0065e58-ad21-4c7a-b5e2-58f50633eb37_1

b0065e58-ad21-4c7a-b5e2-58f50633eb37_3

291dee45-9d06-46a7-b632-90de72363248_0

291dee45-9d06-46a7-b632-90de72363248_4

291dee45-9d06-46a7-b632-90de72363248_2

291dee45-9d06-46a7-b632-90de72363248_3

291dee45-9d06-46a7-b632-90de72363248_5

291dee45-9d06-46a7-b632-90de72363248_1

92d50d75-4b91-4233-91fa-9b8546a08c12_1

92d50d75-4b91-4233-91fa-9b8546a08c12_0

92d50d75-4b91-4233-91fa-9b8546a08c12_2

698df269-a8c7-4a98-a6e7-2e8292815285_0

dfa7f747-e343-4a89-b3cb-3b6d6ff93306_1

dfa7f747-e343-4a89-b3cb-3b6d6ff93306_0

6ee24666-e2ef-4fe3-87b1-8ac3150e8351_1

6ee24666-e2ef-4fe3-87b1-8ac3150e8351_0

aebf07d2-0388-4238-9aed-63d4f16211d5_3

aebf07d2-0388-4238-9aed-63d4f16211d5_6

aebf07d2-0388-4238-9aed-63d4f16211d5_0

aebf07d2-0388-4238-9aed-63d4f16211d5_1

aebf07d2-0388-4238-9aed-63d4f16211d5_4

aebf07d2-0388-4238-9aed-63d4f16211d5_7

aebf07d2-0388-4238-9aed-63d4f16211d5_2

aebf07d2-0388-4238-9aed-63d4f16211d5_10

aebf07d2-0388-4238-9aed-63d4f16211d5_9

aebf07d2-0388-4238-9aed-63d4f16211d5_8

aebf07d2-0388-4238-9aed-63d4f16211d5_5

b37ff6a4-47bf-4b1f-a961-931235839272_1

b37ff6a4-47bf-4b1f-a961-931235839272_0

a68f413c-d52b-438b-9c8f-8fe005d35725_2

a68f413c-d52b-438b-9c8f-8fe005d35725_1

a68f413c-d52b-438b-9c8f-8fe005d35725_0

23863e9c-6102-4fcd-a20a-dac8fbfdb3a9_2

23863e9c-6102-4fcd-a20a-dac8fbfdb3a9_4

23863e9c-6102-4fcd-a20a-dac8fbfdb3a9_3

23863e9c-6102-4fcd-a20a-dac8fbfdb3a9_0

23863e9c-6102-4fcd-a20a-dac8fbfdb3a9_1

be596d3a-8cf5-4eb2-9f49-c9e6331a2999_4

be596d3a-8cf5-4eb2-9f49-c9e6331a2999_1

be596d3a-8cf5-4eb2-9f49-c9e6331a2999_3

be596d3a-8cf5-4eb2-9f49-c9e6331a2999_2

be596d3a-8cf5-4eb2-9f49-c9e6331a2999_0

52169b64-54d3-4658-8fbf-d1f8c515a51a_0

52169b64-54d3-4658-8fbf-d1f8c515a51a_3

52169b64-54d3-4658-8fbf-d1f8c515a51a_1

52169b64-54d3-4658-8fbf-d1f8c515a51a_2

1131f230-178b-47eb-959a-3fcbcdbfa14b_5

1131f230-178b-47eb-959a-3fcbcdbfa14b_3

1131f230-178b-47eb-959a-3fcbcdbfa14b_4

1131f230-178b-47eb-959a-3fcbcdbfa14b_0

1131f230-178b-47eb-959a-3fcbcdbfa14b_1

1131f230-178b-47eb-959a-3fcbcdbfa14b_2

e26afbe7-7677-41f3-af11-c83cf76452d8_1

e26afbe7-7677-41f3-af11-c83cf76452d8_3

e26afbe7-7677-41f3-af11-c83cf76452d8_4

e26afbe7-7677-41f3-af11-c83cf76452d8_2

e26afbe7-7677-41f3-af11-c83cf76452d8_0

c46d2ea9-98c0-478a-b9dc-5d42f30fe05c_5

c46d2ea9-98c0-478a-b9dc-5d42f30fe05c_7

c46d2ea9-98c0-478a-b9dc-5d42f30fe05c_6

c46d2ea9-98c0-478a-b9dc-5d42f30fe05c_1

c46d2ea9-98c0-478a-b9dc-5d42f30fe05c_3

c46d2ea9-98c0-478a-b9dc-5d42f30fe05c_8

c46d2ea9-98c0-478a-b9dc-5d42f30fe05c_0

c46d2ea9-98c0-478a-b9dc-5d42f30fe05c_4

c46d2ea9-98c0-478a-b9dc-5d42f30fe05c_2

edcba70d-7a58-4fe6-81aa-5734137c5d3e_2

edcba70d-7a58-4fe6-81aa-5734137c5d3e_1

edcba70d-7a58-4fe6-81aa-5734137c5d3e_0

5829f87d-afc1-4a22-8d11-c13b8448c538_8

5829f87d-afc1-4a22-8d11-c13b8448c538_6

5829f87d-afc1-4a22-8d11-c13b8448c538_9

5829f87d-afc1-4a22-8d11-c13b8448c538_4

5829f87d-afc1-4a22-8d11-c13b8448c538_3

5829f87d-afc1-4a22-8d11-c13b8448c538_5

5829f87d-afc1-4a22-8d11-c13b8448c538_7

5829f87d-afc1-4a22-8d11-c13b8448c538_0

5829f87d-afc1-4a22-8d11-c13b8448c538_2

5829f87d-afc1-4a22-8d11-c13b8448c538_1

141576df-8891-4523-b2d1-3e132f2241f0_3

141576df-8891-4523-b2d1-3e132f2241f0_0

141576df-8891-4523-b2d1-3e132f2241f0_2

141576df-8891-4523-b2d1-3e132f2241f0_1

7b202944-bf4f-4ed8-b736-fbccf294b5c4_1

7b202944-bf4f-4ed8-b736-fbccf294b5c4_7

7b202944-bf4f-4ed8-b736-fbccf294b5c4_3

7b202944-bf4f-4ed8-b736-fbccf294b5c4_6

7b202944-bf4f-4ed8-b736-fbccf294b5c4_2

7b202944-bf4f-4ed8-b736-fbccf294b5c4_0

7b202944-bf4f-4ed8-b736-fbccf294b5c4_4

7b202944-bf4f-4ed8-b736-fbccf294b5c4_5

86cfab1c-297e-4b07-b2e5-fed8907fea94_3

86cfab1c-297e-4b07-b2e5-fed8907fea94_2

86cfab1c-297e-4b07-b2e5-fed8907fea94_5

86cfab1c-297e-4b07-b2e5-fed8907fea94_0

86cfab1c-297e-4b07-b2e5-fed8907fea94_1

86cfab1c-297e-4b07-b2e5-fed8907fea94_4

f63d9cc5-0335-48d0-8b32-6976edc41366_3

f63d9cc5-0335-48d0-8b32-6976edc41366_0

f63d9cc5-0335-48d0-8b32-6976edc41366_2

f63d9cc5-0335-48d0-8b32-6976edc41366_1

d5f1af33-aaf3-4c8f-93da-dad75f127679_5

d5f1af33-aaf3-4c8f-93da-dad75f127679_3

d5f1af33-aaf3-4c8f-93da-dad75f127679_0

d5f1af33-aaf3-4c8f-93da-dad75f127679_4

d5f1af33-aaf3-4c8f-93da-dad75f127679_2

d5f1af33-aaf3-4c8f-93da-dad75f127679_1

73f4918b-8f0a-44af-91f2-b6eefc1dd15c_2

73f4918b-8f0a-44af-91f2-b6eefc1dd15c_4

73f4918b-8f0a-44af-91f2-b6eefc1dd15c_3

73f4918b-8f0a-44af-91f2-b6eefc1dd15c_1

73f4918b-8f0a-44af-91f2-b6eefc1dd15c_0

65d9e553-a78b-45e6-81c3-022d7bf56bc5_5

65d9e553-a78b-45e6-81c3-022d7bf56bc5_1

65d9e553-a78b-45e6-81c3-022d7bf56bc5_7

65d9e553-a78b-45e6-81c3-022d7bf56bc5_4

65d9e553-a78b-45e6-81c3-022d7bf56bc5_3

65d9e553-a78b-45e6-81c3-022d7bf56bc5_6

65d9e553-a78b-45e6-81c3-022d7bf56bc5_0

65d9e553-a78b-45e6-81c3-022d7bf56bc5_2

35ba52a9-4bcc-47b8-b06b-a263b9d283fb_0

35ba52a9-4bcc-47b8-b06b-a263b9d283fb_5

35ba52a9-4bcc-47b8-b06b-a263b9d283fb_2

35ba52a9-4bcc-47b8-b06b-a263b9d283fb_1

35ba52a9-4bcc-47b8-b06b-a263b9d283fb_4

35ba52a9-4bcc-47b8-b06b-a263b9d283fb_6

35ba52a9-4bcc-47b8-b06b-a263b9d283fb_3

35ba52a9-4bcc-47b8-b06b-a263b9d283fb_7

7377f6ae-bbf2-463b-a66e-9c97ba83cd80_0

Title
Quantity
Price
Amount
Ready
Fulfilled
Ready Date
Fulfilled Date
Ready Quantity
Fulfilled Quantity
Order ID
Item Title
Item ID
77dd0b42-ae4c-4ca1-a480-2655a4aaaeea_1
1
5
5
No
No
0
0
77dd0b42-ae4c-4ca1-a480-2655a4aaaeea
Borage
6bad561c-0963-47b4-93ee-8954aa1b75b1
77dd0b42-ae4c-4ca1-a480-2655a4aaaeea_0
1
15
15
No
No
0
0
77dd0b42-ae4c-4ca1-a480-2655a4aaaeea
"Don't forget to Sign your ballot!"
6c067b1b-cfec-4516-bd14-23986cf0dd65
f96f9293-3948-4aef-9db3-ca11d33fe6e1_0
2
10
20
No
No
0
0
f96f9293-3948-4aef-9db3-ca11d33fe6e1
Holiday Mask - Adult Size
8eaf351c-afda-4150-93cc-14d1cb2cd294
952f47a2-4d2e-43d1-bed2-d5266b25b7fc_0
1
150
150
No
No
0
0
952f47a2-4d2e-43d1-bed2-d5266b25b7fc
Redwood / Bamboo / Teak Double Deck
600cf85b-3787-4d7b-acee-3da2e131e09d
30dd7605-b14c-4154-be8a-9a4aa7a771fa_0
4
25
100
Yes
Yes
4
4
30dd7605-b14c-4154-be8a-9a4aa7a771fa
Tubman $20 Stamp
f774b741-10cd-4a67-8060-48b8be6d448e
b3fee00c-a5d9-4c30-b1b7-5cde38c21119_0
3
10
30
Yes
No
0
0
b3fee00c-a5d9-4c30-b1b7-5cde38c21119
Rainbow Dog Mask - Adult, Middle Pleat
5d1c2f73-1bff-4f1a-abd6-cab4995ff5b2
e1508a5c-eec7-4ce6-890d-01610e6cb0e7_5
2
5
10
No
No
0
0
e1508a5c-eec7-4ce6-890d-01610e6cb0e7
Stonecrop sedum
9f10eef9-a68e-42ff-b8f9-66982657d306
e1508a5c-eec7-4ce6-890d-01610e6cb0e7_4
2
5
10
No
No
0
0
e1508a5c-eec7-4ce6-890d-01610e6cb0e7
Blue-Green Fat-Leaved
fa78558c-af2f-46df-a053-736b885520d3
e1508a5c-eec7-4ce6-890d-01610e6cb0e7_2
2
5
10
No
No
0
0
e1508a5c-eec7-4ce6-890d-01610e6cb0e7
Crassula perforata
4d43703e-8a9c-4e51-a916-59e3765db160
e1508a5c-eec7-4ce6-890d-01610e6cb0e7_0
1
5
5
No
No
0
0
e1508a5c-eec7-4ce6-890d-01610e6cb0e7
String of Pearls succulent
944dd6aa-fb81-4f1a-8cc2-d3d3e59e878e
e1508a5c-eec7-4ce6-890d-01610e6cb0e7_3
2
5
10
No
No
0
0
e1508a5c-eec7-4ce6-890d-01610e6cb0e7
Chocolate/Purple Succulent
41237c60-d636-4ba1-af40-e5b7a76edfb9
e1508a5c-eec7-4ce6-890d-01610e6cb0e7_1
1
5
5
No
No
0
0
e1508a5c-eec7-4ce6-890d-01610e6cb0e7
Large Flapjack Kalanchoe
09def0c4-9578-4761-b5b1-386f0016babf
060cebcf-5065-4639-abc6-7b08e4db7ab4_0
No
No
0
0
060cebcf-5065-4639-abc6-7b08e4db7ab4
cb92d14a-3d27-42da-b290-6221a49193d8_1
1
10
10
Yes
Yes
1
0
cb92d14a-3d27-42da-b290-6221a49193d8
States Mask - Adult, Middle Pleat Style
3138710c-e648-4e09-b441-0b1077d57c04
cb92d14a-3d27-42da-b290-6221a49193d8_0
1
20
20
Yes
Yes
1
0
cb92d14a-3d27-42da-b290-6221a49193d8
Warriors Mask - Adult, Middle Pleat
3e6a8a62-ed8a-4002-8034-c6503eecc3e5
6224dd1f-bd0c-4512-b86c-044b978ca789_0
1
40
40
No
No
0
0
6224dd1f-bd0c-4512-b86c-044b978ca789
EmPower People Knit Bandana
6f598d96-a39e-4515-aa96-af9e91ffde11
1e2d4317-2262-4819-8429-9cb9f2bb1da6_1
3
5
15
No
No
0
0
1e2d4317-2262-4819-8429-9cb9f2bb1da6
Romanesco
0409fbf1-0e31-4562-b53a-ab071d2a48f2
1e2d4317-2262-4819-8429-9cb9f2bb1da6_0
2
5
10
No
No
0
0
1e2d4317-2262-4819-8429-9cb9f2bb1da6
Butter Crunch Lettuce
be0d950e-c69c-4eb2-a71e-88093674e6f3
164525cf-ee96-498b-b385-ad528c04cc54_3
1
5
5
No
No
0
0
164525cf-ee96-498b-b385-ad528c04cc54
Asparagus Fern
d4a88b12-0f13-4ca9-9c73-1a4e3e1a7d6b
164525cf-ee96-498b-b385-ad528c04cc54_2
1
5
5
No
No
0
0
164525cf-ee96-498b-b385-ad528c04cc54
Wood Sorrel 'Klamath Ruby'
12a1fd9d-0072-4603-b54c-8a446ddecf58
164525cf-ee96-498b-b385-ad528c04cc54_1
1
5
5
No
No
0
0
164525cf-ee96-498b-b385-ad528c04cc54
Blueberry Pink Lemonade
0fd4b855-6bfe-48e0-bfa8-a09d76a2edc9
164525cf-ee96-498b-b385-ad528c04cc54_0
1
5
5
No
No
0
0
164525cf-ee96-498b-b385-ad528c04cc54
Aloe Vera
c2795484-e68d-4537-b6e5-738a738d1148
fb649f58-e485-4521-887c-09589a354f41_0
1
40
40
No
No
0
0
fb649f58-e485-4521-887c-09589a354f41
EmPower People Knit Bandana
6f598d96-a39e-4515-aa96-af9e91ffde11
415c1d3f-3c8e-4deb-a9bd-cae628838f4c_0
3
5
15
No
No
0
0
415c1d3f-3c8e-4deb-a9bd-cae628838f4c
Culinary sage
84316d5a-97e6-4487-9d27-92ce54c01f8b
4bd0f438-c09d-4165-b5f2-4097641bbea0_1
1
5
5
No
No
0
0
4bd0f438-c09d-4165-b5f2-4097641bbea0
Greek Basil
bc6183a8-4cc8-4b91-9a69-8e36298d1895
4bd0f438-c09d-4165-b5f2-4097641bbea0_2
1
5
5
No
No
0
0
4bd0f438-c09d-4165-b5f2-4097641bbea0
Parsley--Flat-leaved
521b70f8-566b-454c-a411-02b8b8c26e45
4bd0f438-c09d-4165-b5f2-4097641bbea0_0
1
5
5
No
No
0
0
4bd0f438-c09d-4165-b5f2-4097641bbea0
Forget-me-not
1676d492-1293-4db1-bdef-5a48c3f81dc0
f7a6c094-8234-4cef-8ca3-886163f84c49_1
1
10
10
No
No
0
0
f7a6c094-8234-4cef-8ca3-886163f84c49
Rainbow Dog Mask - Adult, Double Pleat
546975b0-4893-4093-9b3d-37ed3d906aa9
f7a6c094-8234-4cef-8ca3-886163f84c49_0
1
10
10
No
No
0
0
f7a6c094-8234-4cef-8ca3-886163f84c49
Vote Donkey Mask, Adult, Middle Pleat
4b563383-44e2-4c43-af14-7570a574d77a
489219fc-37d1-449c-9867-f1501df4598e_1
1
5
5
No
No
0
0
489219fc-37d1-449c-9867-f1501df4598e
Genovese Basil
c285aaa4-edbc-4777-ae58-7c907578cfd4
489219fc-37d1-449c-9867-f1501df4598e_2
1
5
5
No
No
0
0
489219fc-37d1-449c-9867-f1501df4598e
Basil--Thai
e88e4de9-914d-4c13-8d15-884a844fdd5a
489219fc-37d1-449c-9867-f1501df4598e_0
1
5
5
No
No
0
0
489219fc-37d1-449c-9867-f1501df4598e
Traditional Basil
a369c483-32a4-4774-8715-e133e8939b59
c8aab65d-973f-426d-a9b9-be9dbd58f37f_0
1
5
5
No
No
0
0
c8aab65d-973f-426d-a9b9-be9dbd58f37f
Blueberry Pink Lemonade
0fd4b855-6bfe-48e0-bfa8-a09d76a2edc9
dbee36e3-a12d-4e57-bb19-d6610ffdd440_0
1
15
15
Yes
No
0
0
dbee36e3-a12d-4e57-bb19-d6610ffdd440
"Don't forget to Sign your ballot!"
6c067b1b-cfec-4516-bd14-23986cf0dd65
42e8c24e-245d-40b2-8f49-7063c3116c3c_1
1
5
5
Yes
Yes
1
1
42e8c24e-245d-40b2-8f49-7063c3116c3c
"Nov 3"
4d794d01-0847-44fe-b029-3d6bcf09dfab
42e8c24e-245d-40b2-8f49-7063c3116c3c_2
1
15
15
Yes
Yes
1
1
42e8c24e-245d-40b2-8f49-7063c3116c3c
"Don't forget to Sign your ballot!"
6c067b1b-cfec-4516-bd14-23986cf0dd65
42e8c24e-245d-40b2-8f49-7063c3116c3c_0
1
20
20
Yes
Yes
1
1
42e8c24e-245d-40b2-8f49-7063c3116c3c
"Please Vote Early!" Blue
ae883625-c6de-479c-9c65-509a1452f2fa
0136b357-611b-4aa6-a3c6-239a018c9c50_0
2
5
10
No
No
0
0
0136b357-611b-4aa6-a3c6-239a018c9c50
Blue-Green Hens and Chicks type
5b231a0d-b743-4aca-8a9c-ccaea532f746
0136b357-611b-4aa6-a3c6-239a018c9c50_1
2
5
10
No
No
0
0
0136b357-611b-4aa6-a3c6-239a018c9c50
Wooly Lamb's Ear
49934368-eab3-43fc-beba-8ab164aae690
863dfeb6-6703-4094-914c-57c58e244db2_0
1
50
50
No
No
0
0
863dfeb6-6703-4094-914c-57c58e244db2
Bread/Cheese Board
a3682f8c-02ae-4df5-9922-b3c323b4467f
4dcbed2e-d525-4ae8-b0a6-66644570e077_0
1
50
50
Yes
Yes
1
0
4dcbed2e-d525-4ae8-b0a6-66644570e077
Tubman Commemorative Box and Stamp
c1cf662a-0504-487c-86b0-f460baea467d
913faf38-8ac6-4a64-905c-f9690bf47d20_0
1
10
10
Yes
Yes
0
0
913faf38-8ac6-4a64-905c-f9690bf47d20
States Mask - Adult, Middle Pleat Style
3138710c-e648-4e09-b441-0b1077d57c04
d817528d-75e4-4de3-9450-799095e17dae_0
1
20
20
Yes
No
0
0
d817528d-75e4-4de3-9450-799095e17dae
Tubman $20 Stamp
f774b741-10cd-4a67-8060-48b8be6d448e
7ecc25f3-8c08-4306-a56a-2770803946aa_0
1
20
20
Yes
No
0
0
7ecc25f3-8c08-4306-a56a-2770803946aa
"Please Vote Early!" Blue
ae883625-c6de-479c-9c65-509a1452f2fa
2bedff9b-a96e-4236-9ab7-ef45d3ab5a51_2
20
0
No
Yes
1
1
2bedff9b-a96e-4236-9ab7-ef45d3ab5a51
Tubman $20 Stamp
f774b741-10cd-4a67-8060-48b8be6d448e
2bedff9b-a96e-4236-9ab7-ef45d3ab5a51_1
20
0
No
No
0
0
2bedff9b-a96e-4236-9ab7-ef45d3ab5a51
Tubman $20 Stamp
f774b741-10cd-4a67-8060-48b8be6d448e
2bedff9b-a96e-4236-9ab7-ef45d3ab5a51_0
1
20
20
Yes
No
0
0
2bedff9b-a96e-4236-9ab7-ef45d3ab5a51
Tubman $20 Stamp
f774b741-10cd-4a67-8060-48b8be6d448e
24b7f60c-6371-4613-83da-935f1be73081_0
1
150
150
No
No
0
0
24b7f60c-6371-4613-83da-935f1be73081
Redwood / Bamboo / Teak with Upper Deck
63f3c95b-7f35-4f16-b2de-0859443d914d
751b0390-4c2c-4070-8f78-d9398cf07617_1
1
5
5
No
No
0
0
751b0390-4c2c-4070-8f78-d9398cf07617
Lamb's Ear
44215fc0-56d2-465d-87a3-f674d3d6a98e
751b0390-4c2c-4070-8f78-d9398cf07617_2
1
5
5
No
No
0
0
751b0390-4c2c-4070-8f78-d9398cf07617
Sedum Blue Spruce
e732a6c4-ee28-4452-b673-3b2cd99cfc50
751b0390-4c2c-4070-8f78-d9398cf07617_3
1
5
5
No
No
0
0
751b0390-4c2c-4070-8f78-d9398cf07617
Forget-me-not
1676d492-1293-4db1-bdef-5a48c3f81dc0
751b0390-4c2c-4070-8f78-d9398cf07617_0
1
5
5
No
No
0
0
751b0390-4c2c-4070-8f78-d9398cf07617
Wooly Lamb's Ear
49934368-eab3-43fc-beba-8ab164aae690
751b0390-4c2c-4070-8f78-d9398cf07617_4
1
5
5
No
No
0
0
751b0390-4c2c-4070-8f78-d9398cf07617
Purple Aeonium small
beda4c4f-4a37-44fe-84c0-d0173ddf0c1c
9c06bf6e-8e4a-4c11-ad2a-c87c0f9b71ad_0
4
20
80
Yes
No
4
0
9c06bf6e-8e4a-4c11-ad2a-c87c0f9b71ad
Tubman $20 Stamp
f774b741-10cd-4a67-8060-48b8be6d448e
04ef320f-a681-4f64-aabd-9d8c97d4ee0b_0
1
125
125
No
No
0
0
04ef320f-a681-4f64-aabd-9d8c97d4ee0b
Redwood / Bamboo / Teak with Patio
75a03950-59fa-48e0-bdb3-ff81f0707938
c4594e01-e076-43fe-8d16-f9f539af6092_0
1
20
20
Yes
Yes